Ürünler
Erman Özdemir

Glean® 75 DF

Glean® 75 DF
Herbisit
Etken Madde
%75 Chlorsulfuron
Formülasyon
Suda Dağılabilen Granül (WG)
Bitki Adı Kontrol Edilen Yabancı Otlar Uygulama Dozu
Buğday (Çıkış öncesi) Dar yapraklı yabancı otlar 1 gr/da
Buğday (Çıkış sonrası) *Yabani Hardal (Sinapis arvensis), Papatya (Malricana chamomilla), Gönül hardalı (Myagrum perfoliatum) Köygöçüren (Circium arvense) 1 gr/da

* Trakya ve Marmara bölgelerinde ilaçlamalar bu otların çıkışından hemen önce veya sonra yapılmalıdır.

ÖZELLİKLER

  • Glean® 75 DF kuru akışkan olarak formüle edilmiştir. Hububattaki (Buğday, arpa, yulaf, çavdar, triticale) yabancı otların mücadelesinde su ile karıştırılarak tatbik edilir
  • Uçucu, yanıcı değildir ve ilaçlama aletlerini aşındırmaz
  • Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında Glean® 75 DF tek yıllık pek çok geniş yapraklı ve bazı dar yapraklı otu kontrol eder
  • Birçok iki yıllık ve bazı çok yıllık yabancı otlar da kontrol edilir veya baskı altında tutulurlar
  • Hassas bitkilerin büyümeleri Glean® 75 DF tarafından hızla durdurulur
  • Ölüm belirtileri (örneğin: renk değiştirme) büyüme şartları ve otların hassasiyet derecelerine bağlı olarak ilaçlamadan bir veya üç hafta sonra ortaya çıkabilir
  • Glean® 75 DF’in etkisi soğuk ve kurak şartlarda yavaş, sıcak ve nemli şartlarda ise hızlıdır

UYGULAMA ZAMANI

Çıkış öncesi: Dar yapraklı yabancı otlar çıkış öncesi tatbikatlarda daha iyi kontrol edilebilirler. Tatbikat üniform olarak buğday ekiminden sonra 3-4 gün içinde yapılmalıdır. Genel olarak, ilkbaharda çıkış yapan geniş yapraklı yabancı otlan kontrol etmek için ikinci bir tatbikata gerek yoktur.

Çıkış sonrası: Tatbikat hububatın 2-3 yapraklı devresinden kın devresine kadardan dönem içinde herhangi bir zamanda yapılabilir. Ancak en iyi netice, Glean® 75 DF genç (5 cm çap veya yüksekliğe erişmemiş) ve aktif olarak büyümekte olan yabancı otlara tatbik edildiğinde alınmaktadır.

Trakya ve Marmara bölgelerinde yabani hardal (Sinapis arvensis), Papatya (Malricana chamomilla), Gönül hardalı (Myagrum perfoliatum) ve Köygöçüren'in (Circium arvense) sorun olduğu yerlerde ilaçlamalar bu otların çıkışından hemen önce veya sonra yapılmalıdır. Aksi takdirde ilkbaharda meydana gelecek aşırı yağışlar nedeniyle bu yabancı otlar problem olarak ortaya çıkabilir. Dar yapraklı yabancı otların problem olduğu yerlerde ise ilaç uygulamaları bu otların çıkısından hemen önce yapıldığında en iyi sonuç alınır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Glean® 75 DF bilinen pek çok fungisit, insektisit ve herbisitler ile karışabilir. Geniş çapta bir uygulama yapmadan önce karışabilirliğin önceden küçük çapta denenmesi tavsiye edilir.

Print
719 Rate this article:
No rating