Ürünler

Foly Plus

Foly Plus
İzelement Katkılı Organomineral Gübre
Garanti Edilen İçerik
%w/w
Organik Madde
30
Suda Çözünebilir Bor (B)
0.09
Suda Çözünebilir Bakır (Cu) (Tamamı EDTA ile şelatlı)
0,02
Suda Çözünebilir Demir (Fe) (Tamamı EDTA ile şelatlı)
0,05
Suda Çözünebilir Mangan (Mn)
0,09
Suda Çözünebilir Molibden (Mp)
0,005
Suda Çözünebilir Çinko (Zn)
0,08
Maksimum Klor (Cl)
2
pH
3 - 5

Damla Sulama Uygulaması
Uygulanacak bitkiye göre 300-500 ml/da arasında değişen dozlarda kullanılmaktadır. Bitki şaşırtılmasından çiçeklenme dönemine kadar uygulama 2 kez tekrarlanır. İhtiyaca göre sezon içinde 2-3 uygulama önerilir.

Sebze ve Çilek: Şaşırtma sonrasında genç bitkilere 400-500 ml/da olacak şekilde uygulama yapınız. 15-20 gün aralıklarla uygulamalar tekrarlanabilir.

Meyve Ağaçları, Turunçgiller, Bağ ve Zeytin: İlkbaharda kök aktivitesi başlarken 300-500 ml/da olacak şekilde uygulama yapınız. 20-30 gün aralıklarla düzenli uygulamalar yapınız. Hasat sonrası ağaçlar durgun döneme gelmeden 500 ml/da dozunda bir uygulama yapınız.

Süs Bitkileri: Üretim dönemi başlangıcında 300 ml/da olacak şekilde uygulayınız. 20-30 gün arayla aynı dozla uygulamaya devam ediniz. 

Fidanlıklar: 100ml / 100 L Foly Plus içeren çözelti ile sulama yapınız.


Yaprak Uygulaması Foly Plus yapraktan uygulanacaksa; kök oluşumu, çiçek oluşumu, meyve oluşumundan sonra ve meyve irileşme gibi kritik büyüme evrelerinde uygulanması tavsiye edilmektedir.
Genel olarak uygulamalar bitki ve büyüme evresine göre 100 – 300 ml/100L su dozunda yapılabilir. 

Tahıllar: Kardeşlenme döneminde 150-200 ml/da dozuyla uygulayınız. 6 hafta sonra tekrarlayınız, bir sonraki uygulama kök gelişim döneminde yapılabilir.

Pamuk: Taraklanma başlangıcından itibaren 100-150 ml/da dozunda 10 gün ara ile 2 kez uygulanabilir

Patates: Çimlenmeden sonra 150-200 ml/da dozuyla uygulayınız. Uygulamayı 2 hafta sonra tekrarlayınız.

Sebzeler ve Çilek: Genç bitkilerin şaşırtılmasının hemen ardından 100 ml/100 L su dozuyla uygulama yapınız. 15-20 gün arayla uygulamayı tekrarlayınız.

Meyve Ağaçları: Tomurcuklanma döneminde 100-150 ml/100 L su dozuyla uygulayınız. Meyve oluşumu ve meyve gelişimi döneminde uygulamayı tekrarlayınız. Hasattan sonra yaprak dökümünden önce 200 ml/100 L su dozunda bir uygulama daha yapınız.

Turunçgiller: Baharda sürgün döneminde 100-150 ml/100 L su dozunda uygulayınız. Aynı uygulamayı yaz
ve sonbahar sürgün döneminde de yapınız.

Bağ: Sürgünlerin 10-15 cm olduğu dönemde 100-150 ml/100 L su dozuyla uygulayınız, meyve bağlama ve meyve olgunlaşma dönemlerinde de aynı dozla uygulama yapınız.

Ayçiçeği : Çiçeklenme, çiçeklenme sonrası ve dane tutum döneminde 100-150 ml/da dozunda 3 uygulama yapılmalıdır.

Şekerpancarı: 100-150 ml/da dozunda 6-8 yapraklı dönemden hasat zamanına kadar 2 uygulama yapılır.

Süs bitkileri ve soğanlı bitkiler: Çiçek tomurcukları belirdiğinde 100-150 ml/100 L su dozunda ve sonrasında çiçeklenme döneminde uygulama yapınız.

Print
10952 Rate this article:
No rating