Ürünler
Erman Özdemir

Rhizomagic

Rhizomagic™
Sıvı Deniz Yosunu
Garanti Edilen İçerik
%w/w
Organik Karbon
13,1
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)
3
Alginik Asit
0,4
Giberallik Asit
0,1
pH
4-6

Toprak Uygulaması
Uygulanacak bitkiye göre 300-500 cc/da arasında değişen dozlarda kullanılmaktadır. Bitki şaşırtılmasından çiçeklenme dönemine kadar uygulama 2 kez tekrarlanır. İhtiyaca göre sezon içinde 2-3 uygulama önerilir.

Ürün/Ürün Grubu Uygulama Zamanı - Kullanım Dozu
Sebze ve Çilek Şaşırtma sonrasında genç bitkilere 400-500 cc/daolacak şekilde uygulama yapınız. 15-20 gün aralıklarla uygulamalar tekrarlanabilir
Meyve Ağaçları, Turunçgiller, Bağ ve Zeytin İlkbaharda kök aktivitesi başlarken 300-500 cc/daolacak şekilde uygulama yapınız. 20-30 gün aralıklarla düzenli uygulama yapınız. Hasat sonrası ağaçlar durgun döneme gelmeden 500 cc/da dozunda bir uygulama yapınız.
Süs Bitkileri Üretim dönemi başlangıcında olacak 300 cc/daolacak şekilde uygulama yapınız. 20-30 gün arayla aynı dozla uygulamaya devam ediniz.
Toprağa Şaşırtmadan Önce Toprağa şaşırtmadan önce, şaşırtma işleminin 24 saat öncesinde genç bitkileri belirtilen seyreltme oranında Rhizomagic™ gübresine bandırınız.
Fidanlıklar 100ml/100 l Rhizomagic™ içeren çözeltiyle sulama yapınız.

Yaprak Uygulaması Rhizomagic™ yapraktan uygulanacaksa, kök oluşumu, çiçek oluşumu, meyve oluşumundan sonra ve meyve irileşme gibi kritik büyüme evrelerinde uygulanması tavsiye edilmektedir. Genel olarak uygulamalar bitki ve büyüme evresine göre 100-300 cc/100 l su dozunda yapılabilir.

Ürün/Ürün Grubu Uygulama Zamanı - Kullanım Dozu
Tahıllar Kardeşlenme döneminde 150-200 cc/100 da su dozuyla uygulayınız. 6 hafta sonra tekrarlayınız, bir sonraki uygulama kök gelişim döneminde yapılabilir.
Pamuk Taraklanma başlangıcından itibaren 100-150 cc/da su dozuyla 10 gün ara ile 2 uygulanabilir.
Patates Çimlenmeden sonra 150-200 cc/100 da su dozuyla uygulayınız. Uygulamayı 2 hafta sonra tekrarlayınız.
Sebzeler ve Çilek Genç bitkilerin şaşırtılmasının hemen ardından 100 cc/100 l su dozuyla uygulama yapınız. 15-20 gün arayla uygulamayı tekrarlayınız.
Meyve Ağaçları Tomurcuklanma döneminde 100-150 cc/100 l su dozuyla uygulayınız. Meyve oluşumu ve meyve gelişimi dönemlinde uygulamayı tekrarlayınız. Hasattan sonra yaprak dökümünden önce 200 cc/100 l su dozunda bir uygulama daha yapınız.
Turunçgiller Baharda sürgün döneminde 100-150 cc/100 l su şeklinde uygulayınız. Aynı uygulamayı yaz ve sonbahar sürgün döneminde de yapınız.
Bağ Sürgünlerin 10-15 cm olduğu dönemde 100-150 cc/100 l su dozuyla uygulayınız, meyve bağlama ve meyve olgunlaşma dönemlerinde de aynı dozla uygulama yapınız.
Ayçiçeği Çiçeklenme, çiçeklenme sonrası ve dane tutum döneminde 100-150cc/dadozunda 3 uygulama yapılmalıdır.
Şekerpancarı 100-150 cc/dadozunda 6-8 yapraklı dönemden hasat zamanına kadar 2 uygulama
Süs bitkileri ve soğanlı bitkiler Çiçek tomurcukları belirdiğinde 100- 150 cc/100 l su dozunda ve sonrasında çiçeklenme döneminde uygulama yapınız. Açmış çiçeklerde lekelenme yapma olasılığından dolayı uygulama yapmayınız.
Print
9749 Rate this article:
No rating