Ürünler
Erman Özdemir

Topguard® 125 SC

Topguard® 125 SC
Fungisit
Etken Madde
125 g/L Flutriafol
Formülasyon
Süspansiyon Konsantre (SC)
Bitki Adı Hastalık Adı Kullanım Dozu Son İlaçlama ile
Hasat Arasındaki Süre
Şekerpancarı Yaprak Leke Hastalığı (Cercospora beticola) 50 ml/da 35 Gün
Buğday Pas Hastalıkları
Sarı pas (Puccinia striiformis)
Kara pas (P. graminis tritici)
Kahverengi pas (P. recondita tritici)
100 ml/da 30 gün
Elma Kara Leke (Venturia ineagualis) 45 ml/100 l su 14 gün
Kiraz Çiçek monilyası (Monilia laxa = Sclerotinia laxa) 60 ml/100 l su 14 gün

UYGULAMA ZAMANI

Buğday pas hastalıkları: Hastalık belirtileri (püstüller) görüldüğünde uygulamalara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi karışım ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. Koşullar hastalığın gelişimi için uygun seyrederse ürünün etki süreside dikkate alınarak ikinci uygulama yapılabilir. Hasada bir ay kala bitki olgunlaşma dönemine girdiğinden dolayı uygulama yapılmamalıdır.

Şekerpancarı yaprak lekesi: Şekerpancarı erişkin yapraklarının %5'inde birer cercospora yaprak lekesi görüldüğünde ilk uygulamaya başlanır. 15-20 gün aralıklarla devam edilmelidir, (Maneb-Mancozeb grubu ilaçlamalarda bu 7-10 gün olacak) 

Elmada kara leke hastalığı:
1. uygulama çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerde 3-5 gün önce),
2. uygulama pembe rozet tomurcuğu döneminde çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde,
3. uygulama çiçek taç yapraklarının %70-80’i dökülünce,
4. ve diğer uygulamalar ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda ve hastalığın seyrine göre devam edilir.

Print
12312 Rate this article:
No rating