Ürünler
Erman Özdemir

Benevia® 100 OD

Benevia® 100 OD
İnsektisit
Etken Madde
100 g/l Cyantraniliprole
Formülasyon
Yağda Dağılabilen (OD)

Kaliteli ve pazar değeri yüksek sebzeler yetiştirmek zorlu bir süreçtir. Üreticilerin karşılaştığı sorunlar ne olursa olsun tüketiciler lezzetli, sert, eşit boyutlarda ve uygun renkte ürünleri isterler. Benevia® 100 OD yapraktan uygulanan yenilikçi bir insektisittir.


Bitki Adı Zararlı Adı Kullanım Dozu Son İlaçlama ile
Hasat Arasındaki Süre
Tütün Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae) 100 ml / da 14 gün
Tütüntripsi (Thrips tabaci) 100 ml / da 14 gün
Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 75 ml / da 7 gün
Hıyar
(Sera)
Yaprak galeri sineği (Liromyza trifolii, Liromyza bryoniae, Liromyza huidobrensis) 75 ml / 100 l su 1 gün
Hıyar - Kabak
(Sera)
Tütün Beyazsineği (Bemisia tabaci) 100 ml / 100 L su + 
250 ml / 100 L su 
Codacide*
1 gün
Domates (sera) Domates güvesi (Tuta absoluta) 60 ml / 100 l su 3 gün
Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) 75 ml / 100 l su 3 gün
Yaprak galerisineği (Liromyza spp.) 75 ml / 100 l su 3 gün
Domates - Patlıcan
(sera)
Tütün Beyazsineği (Bemisia tabaci) 100 ml / 100 L su +
250 ml / 100 L su
Codacide*
3 gün
Domates (tarla) Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 75 ml / da 3 gün
Patlıcan (sera) Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) 75 ml / 100 l su 3 gün
Soğan Tütüntripsi (Thrips tabaci) 100 ml/da + %0,25 Codacide* 1 gün
Sarımsak
Marul (tarla) Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) 75 ml / da 1 gün
Pamuk Tütün beyazsineği (Bemasia tabaci) 75 ml / da + 100 ml / da Codacide* 7 gün
Tütün tripsi (Thrips tabaci)
Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)
Pamuk Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii) 75 ml / da + 250 ml / da Codacide* 7 gün
Çilek (tarla) Çiçek Tripsleri (Frankniliella occidentalis Frankniliella intonsa) 75 ml / da + 250 ml / da Codacide* 1 gün
Pırasa Tütüntripsi (Thrips tabaci) 100 ml / da + 0.25 Codacide* 3 gün

*Benevia 100 OD Beyazsinek mücadelesinde kullanılacaksa Codacide yayıcı yapıştırıcısı ile birlikte kullanılmalıdır.

ÖZELLİKLER

  • Mükemmel zararlı kontrolü sağlar
  • Başlangıçtan itibaren güçlü bitki gelişimi sağlar
  • Bitki stresinde azalma ve kolay kullanım özelliğine sahiptir
  • Daha fazla verim ve kalite imkanı sağlar

UYGULAMA ZAMANI

Benevia® 100 OD, hıyarda Yaprak galerisineği ve Beyazsinek, domateste Domates güvesi, Pamuk yaprak kurdu, Yeşilkurt, Yaprak galerisineği ve Beyazsinek, patlıcanda Pamuk yaprakkurdu, tütünde Yaprakbiti ve Trips zararlıları ile mücadelede yapraktan uygulanır.

*Beyazsinek mücadelesinde kullanılacaksa mutlaka Codacide® yayıcı yapıştırıcısı ile birlikte kullanılmalıdır. Bir sezonda aynı serada 4, aynı tarlada 2, tütünde 2‘den fazla Benevia® 100 OD uygulaması yapmayınız.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Bilinen pek çok insektisit, fungisitle, bitki besleme ve yayıcı yapıştırıcılarla karışabilir. Ayrıntılı bilgi için ilacın ruhsat sahibi ya da satıcı firmasına başvurunuz. Formilasyonlarda değişiklikler olabileceği için kullanıcıların, geniş çapta uygulama yapmadan önce istenen karışımı küçük miktarlarda test ederek çökelme ve katılaşma olup olmadığını gözlemlemeleri önerilir. Farklı özelliklerde değişik materyallerin karışımları ve yoğun karışımlar tavsiye edilmez.

Karışım yapılacaksa, Benevia® 100 OD’ nin ve diğer karışım yapılacak pestisitlerin etiketinde yer alan sınırlamalara ve önlemlere uyunuz. Etikette yer alan kullanım dozunu aşmayın. Etiketinde bu tür karışımlarla ilgili sınırlamaları olan ilaçlarla karışım yapmayınız. Farklı formülasyon tipine sahip ilaçları tank içerisine aşağıdaki sıra ile ekleyiniz (aksi belirtilmedikçe). Her bir ürünün tanka ilavesi tamamlandıktan sonra iyice karıştırılmalı ve dağılmalıdır.

Print
26058 Rate this article:
No rating