Ürünler
Erman Özdemir

Debasco

Debasco®
Herbisit
Etken Madde
600 g/l  Pethoxamid
Formülasyon
Emülsiyon Konsantre (EC)
Bitki Adı Kontrol Edilen Yabancı Otlar Uygulama Dozu Son hasat ile ilk hasat arasındaki süre
Mısır Kırmızı Köklü Tilki Kuruğu  (Amaranthus retroflexusj)
Sirken (Chenopodium albüm)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Adi eşek marulu  (Sonchus oleraceus)

200 ml/da -

UYGULAMA ZAMANI

Mısır: Uygulamanın mısır bitkisinin ekiminden sonra, mısır ve yabancı otlar çıkmadan yapılması tavsiye edilir. Yelpaze hüzmeli meme kullanılarak dekara 30-40 litre su uygulanmalıdır.

Normal koşullarda, Debasco»nun çıkış öncesi veya çıkış sonrası erken uygulamasından sonra, şeker pancarı, kışlık kolza, soya fasulyesi, ayçiçeği, arpa, çavdar, yonca, bezelye, turp, hardal, patates, buğday, fasulyesi ve mısır herhangi bir kısıtlama olmaksızın hasattan sonra ekilebilir.
Print
337 Rate this article:
No rating