Ürünler
Erman Özdemir

Exirel® 100 SE

Exirel® 100 SE
İnsektisit
Etken Madde
100 g/l Cyantraniliprole
Formülasyon
Süspanse Emülsiyon (SE)

Exirel® 100 SE, turunçgilde kısmi dal ilaçlaması şeklinde uygulanan yenilikçi bir insektisittir. Meyveleri zararlılara karşı etkin şekilde koruyarak daha fazla verim ve kalite alınmasına yardımcı olur. Aynı zamanda faydalı böceklere karşı seçiciliği sayesinde meyve bahçelerinde daha sürdürülebilir üretim olanağı sağlamaktadır.

Bitki Adı Zararlı Adı Kullanım Dozu Son İlaçlama ile
Hasat Arasındaki Süre
Kiraz Kiraz sineği (Rhagoletis cerasi) 100 ml/100 l su 3 gün
Şeftali Doğu meyvegüvesi (Cydia molesta) 60 ml/100 l su 7 gün
Çiçek Tripsi (Frankliniella occidentalis) 100ml/100 l su 7 gün
Elma
Armut
Ayva
Elma içkurdu (Cydia pomonella) 60 ml/100 l su 7 gün
Turunçgil Akdeniz meyvesineği (Ceratitis capitata) 50 ml+200 ml Nu-Lure*/10 l su 3 gün
Antepfıstığı Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae) 100 ml/100 l su 14 gün
*Nu-Lure®: Hidrolize edilmiş mısır glüten yemi %44.

ÖZELLİKLER

  • İlaçlamanın ardından, yaprak üzerinde ilacın kurumasından 2 saat sonra yağan yağmurdan yıkanmaya dayanıklıdır

UYGULAMA ZAMANI

Akdeniz Meyve Sineği (Ceratitis capitata): Turunçgillerde Eylül-Ekim aylarında meyvelerde vuruk kontrolü yapılır. Bu kontrollerde ilk vuruk saptandığında veya tuzaklarda ilk sinek yakalandığında turunçgilde ben düşme döneminde ise hemen ilaçlamaya başlanır. İlaçlamada bir sıra ilaçlanır bir sıra boş olarak atlanır. İkinci ilaçlamada, atlanan sıra ilaçlanır. İlaçlamalar, sıralar dönüşümlü olarak ilaçlı ilaçsız olacak şekilde tekrarlanır.

Hazırlanan ilaçlı karışım, ağaçların güney tarafında kalan bir dalın 1-2 metrekarelik kısmına meyve ve yaprakların homojen bir şekilde ıslanması sağlanacak şekilde uygulanmalıdır. Ağaç başına 120-180 ml ilaçlı su gelecek şekilde uygulama yapılmalıdır. Mümkün olduğu kadar iri zerrecikler atan pülverizatörler kullanılmalıdır. Bir dekara uygulanabilecek ilaç miktarını aşmamak için yukarıda belirtilen ağaç başına kullanılacak su miktarı önerisine uyulmalıdır. İlaçlamadan sonra tuzaklarda sinek yakalanmaya devam ediyorsa 7-10 gün ara ile hasada 10 gün kalıncaya kadar ilaçlamaya devam edilir. Günlük sıcaklık 160 derecenin altına düştüğünde ilaçlamaya gerek duyulmaz.

Akdeniz meyve sineği mücadelesinde ilaçlama programında etkili ve farklı etki mekanizmasına sahip farklı ürünlerle sezon içinde mücadeleye devam edilir.

Aynı portakal bahçesinde dayanıklılık yönetimi açısından bir sezonda 2’den fazla Exirel® 100 SE uygulaması yapmayınız.

Kiraz Sineği (Rhaaoletis cerasi): Kirazlarda uygun ilaçlama zamanın tespiti için sarı yapışkan tuzaklar kullanılması önerilir. İlaçlama, dekara en az 2-3 adet asılan sarı yapışkan görsel tuzaklarda ilk ergin yakalandığı zaman yapılır. Tuzaklar ağacın güneydoğu yönüne, yerden 1,5-2 m yükseklikteki meyveli bir dalına ve zararlının görülebileceği bir şekilde asılır, ilacın etki süresine ve ergin uçuşunun devam etmesi durumuna göre ikinci ilaçlama yapılabilir.

İlaçlamaya başlamadan önce gerekli kalibrasyon yapılmalı ve kullanılacak su miktarı belirlenmelidir. Kirazda kullanılacak su miktarı en az 70 l/da en fazla 150 l/da olmalıdır.

Aynı kiraz bahçesinde bir sezonda 2'den fazla Exirel® 100 SE uygulaması yapmayınız.

Doğu Meyve Güvesi (Cvdia molesta): Eşeysel çekici tuzakta, tuzak başına haftada 20 ve daha fazla kelebek yakalanması halinde veya birinci döl sürgün zararı %5' ten fazla olduğunda, meyvedeki zararı önlemek için ilaçlama gerekir. Tuzaklarda ilk ergin yakalandıktan sonra etkili sıcaklıklar toplamı 400 gün/dereceye ulaştığında ve meyvelerde ilk larva zararı görülür görülmez yapılır. Diğer döllere karşı ilaçlamaya karar vermek için tuzak başına haftada 20 ve üzeri kelebek yakalanması gerekir.

İlacın etki süresi, yeni larva zararı ve hasat tarihi dikkate alınarak ikinci bir ilaçlama yapılabilir. Birinci uygulamadan 15 gün sonra ikinci uygulamanın yapılması uygundur.

İlaçlamaya başlamadan önce gerekli kalibrasyon yapılmalı ve kullanılacak su miktarı belirlenmelidir. Şeftalide kullanılacak su miktarı en az 70 l/da en fazla 150 l/da olmalıdır.

Aynı şeftali bahçesinde bir sezonda 2’den fazla Exirel® 100 SE uygulaması yapmayınız.

Maksimum kontrol için Exirel® 100 SE, 7-10 gün arayla arka arkaya 2 uygulama şeklinde kullanılmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Bilinen pek çok insektisit ve fungisitlerle karışabilir. Ayrıntılı bilgi için ilacın ruhsat sahibi ya da satıcı firmasına başvurunuz. Formulasyonlarda değişiklikler olabileceği için kullanıcıların, geniş çapta uygulama yapmadan önce istenen karışımı küçük miktarlarda test ederek çökelme ve katılaşma olup olmadığını gözlemlemeleri önerilir. Farklı özelliklerde değişik materyallerin karışımları ve yoğun karışımlar tavsiye edilmez. Karışım yapılacaksa, Exirel® 100 SE’ nin ve diğer karışım yapılacak pestisitlerin etiketinde yer alan sınırlamalara ve önlemlere uyunuz. Etikette yer alan kullanım dozunu aşmayın. Etiketinde bu tür karışımlarla ilgili sınırlamaları olan ilaçlarla karışım yapmayınız.

ÖNEMLİ NOTLAR

Kısıtlamalar: Stres altındaki bitkilere uygulama yapmayınız.

Print
13435 Rate this article:
No rating