Ürünler
Erman Özdemir

Lisere-T

Lisere®-T
Herbisit
Etken Madde
300 g/L Pethoxamid + 187.5 g/L Terbuthylazine
Formülasyon
Suspo-Emülsiyon (SE)
Bitki Adı Kontrol Edilen Yabancı Otlar Uygulama Dozu Son hasat ile ilk hasat arasındaki süre
Mısır Darıcan (Echinochloa crus galli)
Kırmızı köklü tilki kuyruğu(Amaranthus retroflexus)
Semizotu(Portulaca oleracea)
Yabani menekşe (Viola arvensis)
Sirken (Chenepodium album)
Sürünücü horozibiği (Amaranthus albus)
Yapışkan otu (Setaria verticillata)
400 ml/da çıkış öncesi 56 gün
Pamuk Darıcan (Echinochloa crus galli)
Benekli Darıcan(Echinochloa colonum)
Topalak(Cyperus rotundus)
Semizotu(Portulaca oleracea)
Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amranthus retroflexus)
Horoz ibiği(Amranthus albus)
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
Şeytan elması (Datura stramomium)
400 ml/da çıkış öncesi 70 gün
Ayçiçeği Yabani Hardal (Sinapis arvensis)
Sirken (Chenepodium album)
Bozot (Heliotropium europaeum)
Yatık Sirken (Chenepodium vulvaria)
400 ml/da çıkış öncesi   -

UYGULAMA ZAMANI

Mısır:
Lisere®-T hem dar yapraklı hem de geniş yapraklı yabancı otların kontrolünde kullanılan çift aktif maddeli bir herbisittir. Uygulamanın mısır bitkisinin ekiminden sonra, mısır ve yabancıotlar çıkmadan yapılması tavsiye edilir. Yelpaze hüzmeli meme kullanılarak dekara 30-40 litre su uygulanmalıdır.

Pamuk:
Tavsiye edildiği dozda hazırlanan ilaçlı karışım, pamuk ekiminden sonra yabancıotların çıkışından önce dekara 30-40 litre su ile uygulanır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karışımı için mutlaka ön karışım testi yapılmalıdır.

Print
10503 Rate this article:
No rating