Ürünler
Erman Özdemir

PROZEE® 40 WG

Prozee® 40 WG
Fungisit
Etken Madde
%40 Metalik Bakıra eşdeğer Bakır Hidroksit
Formülasyon
Suda Dağılabilen Granül (WG)

Prozee®  40 WG, etki mekanizmasına göre grup M1 sınıfı bir fungisittir. 

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son İlaçlama ile
Hasat Arasındaki Süre
Turunçgiller Kahverengi Leke Hastalığı(Alternaria altemata f. sp. citri) 300 g / 100 L su 14 gün
Bağ* Mildiyö (Plasmopara viticola) 250g / 100 L su 14 gün
Patates Erken Yaprak Yanıklığı(Alternaria solani) 100 L suya
250 g / 100 lt.su
14 gün
Dekara
125 g / da**
Kayısı Sert çekirdekli meyvelerde Yaprak delen (çil)(Wilsonomyces carpophylus) 1. ilaçlama: 300 g / 100 lt Su
2. ilaçlama: 150 g / 100 lt Su
3. ilaçlama: 150 g / 100 lt Su
14 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ

Turunçgil Kahverengi Leke Hastalığının mücadelesinde ilkbaharda sürgünler gelişmeye başladığında, yaklaşık 5 - 10 cm, uzunluğa ulaşınca ve yapraklarda ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. Uygulama 10 gün aralıklarla, meyveler 3,5 4 cm çapa gelinceye kadar devam edilir.

Bağda Mildiyö: İlk uygulamaya sürgünler 25 - 30 cm ulaştığında başlanmalıdır, ikinci ve sonraki uygulamalar 1. Uygulamanın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 15 gün ara ile uygulama yapılır.

Patateslerde Erken Yaprak Yanıklığı hastalığının mücadelesinde ilk hastalık belirtileri görülünce uygulamaya başlanır. Uygulamalara 10 günlük aralıklarla devam edilir.

Kayısılarda Yaprakdelen hastalığının mücadelesinde 1. Uygulama sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra (dormant dönem) yapılır. 2. Uygulama ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (normal dönem) yapılır. 3. uygulama meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken yapılır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleriyle karıştırılmadan tek başına kullanılması tavsiye edilir.

Print
4373 Rate this article:
No rating